O firmie - ECO-PLAST

O firmie

P.H.U. ECO-PLAST zostało założone w 1997 roku. Działając zawsze w branży ochrony środowiska firma poszerzała, udoskonalała i wdrażała w życie systemy oczyszczania ścieków z zastosowaniem różnych technologii. Przez okres działalności wybudowaliśmy kilkaset oczyszczalni ścieków, dostarczaliśmy gotowe do montażu oczyszczalnie wód zanieczyszczonych związkami ropopochodnych – separatory węglowodorów z przeznaczeniem dla parkingów, sieci kanalizacji deszczowych, stacji benzynowych i myjni, a także separatory tłuszczu dla ubojni, masarni itp. Na bazie zdobytych doświadczeń uruchomiliśmy produkcję separatorów węglowodorów i tłuszczu w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Zajmujemy się również modernizacją istniejących układów oczyszczania ścieków z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.