Separatory PE ( polietylenowe ) | ECO-PLAST

Separatory PE ( polietylenowe )

NOWOŚĆ W OFERCIE ECO-PLAST – SEPARATORY ECO-TECH PE

Substancje ropopochodne są odporne na rozkład beztlenowy, już niewielka ich ilość w ściekach prowadzi do skażenia wody. Tworzą na powierzchni wody filtr uniemożliwiając dostęp tlenu zawartego w powietrzu do ścieków i hamując w ten sposób procesy oczyszczania. Substancje ropopochodne, które mogłyby przedostać się do wód powierzchniowych kumulują się w tkankach roślin oraz ryb. Separator węglowodorów zatrzymuje substancje ropopochodne (olej i paliwa) zawarte w wodach deszczowych spływających z:
  • parkingów dla pojazdów samochodowych,
  • stacji benzynowych,
  • myjni samochodowych,
  • warsztatów i składowisk złomu.

TYPOSZEREGI SEPARATORÓW WĘGLOWODORÓW

Oferowanych jest 5 typoszeregów separatorów węglowodorów:

ECO-TECH PE (separatory bez osadnika)
ECO-TECH PE OS (separatory ze zintegrowanym osadnikiem x100)
ECO-TECH PE OS P (separatory z osadnikiem i komorą pomp)
ECO-TECH PE BP OS (separatory z osadnikiem x100 i by-passem)
ECO-TECH PE 2OS (separatory z powiększoną komorą osadnika x200)

Separatory węglowodorów ECO-PLAST są separatorami koalescencyjnymi klasy I, gdzie maksymalna dopuszczalna zawartość oleju pozostałościowego wynosi 5,0 mg/l. Wyróżniono 4 podstawowe typoszeregi: - ECO-TECH PE (separatory bez osadnika) - ECO-TECH OS PE (separatory ze zintegrowanym osadnikiem x100) - ECO-TECH OS PE BP (separatory z osadnikiem x100 i by-passem) - ECO-TECH 2OS PE (separatory z powiększoną komorą osadnika x200) UWAGA: Dzięki innowacyjnej konstrukcji posadowienie zbiornika można wykonać na głębokości 0,8 metra licząc od powierzchni ziemi do górnej powierzchni zbiornika nawet przy występowaniu wody gruntowej na wysokości 1 metra pod powierzchnią zbiornika. Omawiane separatory składają się z prostopadłościennych (pojemności ok. 1 i 2 m3) lub cylindrycznych (pojemności ok. 3 i 4 m3) zbiorników wykonywanych metodą rotomouldingu z polietylenu oraz dla separatorów o pojemności większych niż 50 l/s przez spawanie zbiorników cylindrycznych lub prefabrykowanych wytłaczanych rur polietylenowych.

Typoszereg ECO-TECH 2 OS PE

ECO-TECH 2OS PE 1,5 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 3 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 6 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 8 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 10 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 15 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 20 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 25 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 2OS PE 30 - pobierz kartę katalogową

Typoszereg ECO-TECH OS BP PE

ECO-TECH OS BP PE 1,5 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 3 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 6 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 8 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 10 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 15 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 20 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 25 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 30 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 40 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS BP PE 50 - pobierz kartę katalogową

Typoszereg ECO-TECH OS PE

ECO-TECH OS PE 1,5 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 3 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 6 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 8 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 10 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 15 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 20 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 25 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 30 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 40 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH OS PE 50 - pobierz kartę katalogową

Typoszereg ECO-TECH PE

ECO-TECH PE 3 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 6 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 8 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 10 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 15 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 20 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 25 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 30 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 40 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH PE 50 - pobierz kartę katalogową