Separatory substancji ropopochodnych - ECO-PLAST

Separatory substancji ropopochodnych

Substancje ropopochodne są to produkty destylacji ropy naftowej odporne na rozkład beztlenowy. Już niewielka ilość ropopochodnych może spowodować skażenie wody. Tworzą one na powierzchni lustra wody zawiesinę, która uniemożliwia dostęp tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym powodując hamowanie procesu samooczyszczania. Substancje ropopochodne ulegają biokumulacji w tkankach ryb i roślin. Zachodzi więc konieczność usuwania substancji ropopochodnych ze ścieków wprowadzanych do odbiornika wód powierzchniowych, w tym również do sieci kanalizacji miejskiej. Do tego celu stosuje się separatory związków ropopochodnych.

Oferowane separatory ECO-TECH oczyszczające ścieki metodą grawitacyjnego rozdziału olejów i wody wspomaganej koalescencją zaliczają się do oddzielaczy płynów lekkich klasy I, gdyż maksymalna zawartość ropopochodnych w ściekach na wyjściu z separatora ECO-TECH nie przekracza 5 mg/l .

Separatory koalescencyjne ECO-TECH o przepustowości od 3 l/s do 200 l/s służą do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z dróg, ulic, baz transportowych, portów, lotnisk, centrów miast, parkingów, z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw oraz terenów przemysłowych. Jest to żelbetowy zbiornik monolityczny, podzielony na trzy komory – grawitacyjną, koalescencyjną i odpływową – przegrodami wykonanymi z polietylenu wysokiej gęstości.

ECO-TECH C

ECO-TECH OS C

ECO-TECH 3 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 6 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 8 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 10 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 15 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 20 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 30 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 40 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 50 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 65 OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH BP C

ECO-TECH 10/100 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 10/100 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 15/150 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 20/200 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 30/300 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 40/400 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 50/500 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 60/600 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 75/750 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 90/900 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 120/1200 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 160/1600 BP C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH BP OS C

ECO-TECH 3/30 BP OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 6/60 BP OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 10/100 BP OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 15/150 BP OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 20/200 BP OS C - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH 30/300 BP OS C - pobierz kartę katalogową