Eco-Plast - Realizacje

Realizacje

Firma ECO-PLAST świadczy usługi montażu i sprzedaży oczyszczalni ścieków dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych.
Część zrealizowanych zadań z montażu oczyszczalni charakteryzujących się niskoobciążonym osadem czynnym z systemem rozsączającym oraz z odpływem
do cieków wodnych.