Eco-Plast - Realizacje

Realizacje

Firma ECO-PLAST świadczy usługi montażu i sprzedaży oczyszczalni ścieków dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych.
Część zrealizowanych zadań z montażu oczyszczalni charakteryzujących się niskoobciążonym osadem czynnym z systemem rozsączającym oraz z odpływem
do cieków wodnych.

Gmina Pokrzywnica

Budowa 75 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokrzywnica.

Władysławowo

Montaż separatora substancji ropopochodnych ECO-TECH 160/1600 BP C

Gmina Olesno

Budowa 133 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno w miejscowościach: Boroszów, Broniec i Leśna  

MAN – Serwis samochodów ciężarowych

Wykonanie zbiornika retencyjnego w formie tuneli rozsączających wodę deszczową.

Droga ekspresowa S8

Dostawa oraz montaż zbiornika z żywicy poliestrowej, wzmacniany włóknem szklanym o poj. V=95 m3.

Gmina Brojce

Gmina Brojce - 5 szt październik 2012 r .

Gmina Turek

Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym na terenie Gminy Turek etap I - 78 szt. i II - 69 szt