Separatory tłuszczu i skrobi - ECO-PLAST

Separatory tłuszczu i skrobi

Przeznaczenie SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnych. Tłuszcz wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego oraz powoduje szereg problemów eksploatacyjnych. Problemy te wynikają z faktu, iż tłuszcz nie jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje się w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek. Grudki tłuszczu osadzają się w rurach kanalizacyjnych powodując „zarastanie” i w rezultacie – w wyniku procesów rozkładowych – nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń oraz zatykania się przewodów. W biologicznych oczyszczalniach ścieków tłuszcz jest czynnikiem wpływających na fakt zużywania bardzo dużych ilości tlenu. Powoduje też powstanie piany i wypływanie osadu. Zatykanie otworów drenażowych i przewodów sprawia, że istnieje konieczność częstego ich przeczyszczania. Gromadzący się na powierzchni wód powierzchniowych przy brzegach tłuszcz powoduje także powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie wymienione wyżej zjawiska są niepożądane, istnieje więc potrzeba usunięcia tłuszczu ze ścieków. Do usuwania tłuszczu ze ścieków stosuje się separatory tłuszczu. Separatory tłuszczu ECO-TECH stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Urządzenia należy instalować tuż za miejscem powstawania ścieków. Typowe przykłady zastosowania to: hotele, restauracje, rzeźnie, masarnie, zakłady rybne, zakłady przerobu odpadów zwierzęcych, zakłady utylizacji resztek po zwierzęcych itp. Nie należy instalować separatorów tłuszczów w sieci ścieków sanitarnych. Ze względu na konieczność okresowych kontroli wnętrza separatora oraz jego oczyszczenia, nie zaleca się lokalizowania urządzenia w drogach, parkingach, itp. Lokalizacja separatora musi umożliwiać dojazd do urządzenia wozu asenizacyjnego i przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych.

ZASADA DZIAŁANIA

Separatory tłuszczu ECO – TECH zapewniają co najmniej 60% redukcji tłuszczu zawartego w ściekach. Ich działanie polega na wykorzystaniu grawitacyjnego przepływu, w wyniku którego następuje oddzielenie lżejszych od wody tłuszczów. Po wypłynięciu tłuszcze gromadzone są na powierzchni ścieków, a na początku i końcu zbiornika znajdują się syfony, które blokują ich wypłynięcie. Duże znaczenie dla skutecznego działania separatorów tłuszczu ma powierzchnia czynna, która zmienia się wraz z obciążeniem hydraulicznym. Są one projektowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1825-1:2007.

Budowa

Separatory występują w formie monolitycznej studni z fabrycznym wyposażeniem lub w postaci elementów składanych na budowie. Wewnątrz zbiorników znajdują się króćce wlotowy i wylotowy wraz z syfonami. Dodatkowe wyposażenie separatorów wykonane jest z płyt polietylenowych. Separatory tłuszczu ECO-TECH produkowane są w dwóch wersjach: bez osadnika, z osadnikiem. Przy zastosowaniu separatora bez osadnika konieczne jest umieszczenie przed nim odrębnego osadnika. Dodatkowy osadnik można dobrać z typoszeregu osadników szlamu.

ECO-TECH T OS

ECO-TECH T OS 2/200 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 2/400 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 4/400 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 4/800 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 7/700 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 7/1400 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 10/1000- pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 20/2000 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 20/4000 - pobierz kartę katalogową

ECO-TECH T OS 25/2500 - pobierz kartę katalogową