Obiegi zamknięte - ECO-PLAST

Obiegi zamknięte

Obiegi zamknięte - Inwestycje realizowane są wg. indywidualnych projektów - Prosimy o kontakt

Układ oczyszczania ścieków dla myjni samochodowych

Przeznaczenie

Zamknięty obieg wody jest technologicznym układem instalacyjnym przeznaczonym do podczyszczania ścieków w myjniach samochodów, stosujących do mycia myjnie szczotkowe. Ze względu na opłacalność inwestycji zaleca się stosowanie tego rozwiązania dla myjni o większych przepustowościach. Opis urządzenia

W skład przykładowej oczyszczalni wchodzą:

osadnik piasku wykonany w technologii betonowej o określonej pojemności – tzw hamownik separator substancji ropopochodnych wykonany w technologii betonowej B45 z filtrem koalescencyjnym i automatycznym zamknięciem (w indywidualnych rozwiązaniach istnieje możliwość zastosowania separatora w technologii polietylenowej lub stalowej) biologiczne urządzenie doczyszczające BUD o określonej dla danego przepływu wydajności dobierane w zależności od ilości i rodzaju zanieczyszczeń studnia wody oczyszczonej - zbiornik retencyjny

Oczyszczalnia / Obieg zamknięty wody

Bioclean zaprojektowano do oczyszczania silnie zanieczyszczonych wód ściekowych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów czy stacji benzynowych etc.

Spośród innych urządzeń Bioclean wyróżnia się poprzez:

 • niskie koszty inwestycyjne,
 • niskie koszty eksploatacyjne (zużywana jest jedynie energia elektryczna oraz raz w roku szczep bakterii,
 • skuteczny i szybki rozkład nawet najbardziej stabilnych emulsji wodno-olejowych poprzez biologiczny rozkład większości chemikaliów oraz zanieczyszczeń organicznych,
 • wysoką wydajność - do 30 m3 wody / h,
 • bez serwisową obsługę - nie jest wymagane dodawanie specjalnych środków chemicznych, czyszczenie filtrów, itp.,
 • bezwonność ścieków, związaną z wysoką zawartością tlenu w ściekach, uniemożliwiającą rozwój bakterii beztlenowych,
 • funkcjonalną i praktyczną konstrukcję.
 • ZASADA DZIAŁANIA

  Bioclean funkcjonuje w zasadzie jak klasyczna oczyszczalnia miejska. Jedyna różnica polega na rodzaju zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz jak poszczególne stopnie oczyszczania są realizowane. Ścieki z warsztatów oraz myjni samochodowych, stacji benzynowych są zanieczyszczane w wysokim stopniu poprzez oleje mineralne, paliwa oraz środki myjące i konserwujące samochody. W środowisku tym samodzielny rozwój kultur bakteryjnych jest w zasadzie wykluczony. Dlatego w Biocleanie stosujemy specjalne kultury bakteryjne, które stosowane są między innymi do zwalczania skutków katastrof tankowców. Bakterie te przewyższają pod względem wydajności i odporności na substancje toksyczne zwykłe bakterie rozkładające związki ropopochodne.

  Oczyszczanie ścieków odbywa się w Biocleanie w kilku stopniach:

  Całość ścieków kierowana jest do pierwszego osadnika szlamu, gdzie osadza się piasek oraz zmineralizowane przez bakterie zanieczyszczenia. Następnie przepływem górnym woda przedostaje się do drugiego i ewentualnie trzeciego zbiornika. Umieszczona w Biocleanie specjalna dysza nasyca tlenem pobieraną z ostatniego zbiornika wodę poprzez silne jej napowietrzanie. Natleniona w ten sposób woda jest następnie odprowadzana z powrotem do osadników, dzięki czemu całość znajdujących się w osadnikach ścieków jest natleniona. Natlenienie to doprowadza w krótkim okresie czasu do gwałtownego rozwoju wszczepionych do systemu kultur bakteryjnych, żerujących na związkach ropopochodnych. Proces ten odbywa się w osadnikach szlamu, w których sedymentują jednocześnie produkty rozpadu związków ropopochodnych i organicznych. Jest to możliwe tylko dlatego, że natlenianie ścieków odbywa się w Biocleanie, a nie jak w tradycyjnych oczyszczalniach w osadnikach szlamu. Skuteczność tych procesów jest tak wysoka, że wszystkie obowiązujące normy zawartości związków chemicznych w ściekach odprowadzonych do kanalizacji są z dużą rezerwą spełnione.

  SPOSÓB DZIAŁANIA MIKROORGANIZMÓW

  Wszystkie mikroorganizmy uzyskują niezbędną do życia energię na drodze przetwarzania pokarmu. Niektórym organizmom do przeprowadzenia tego procesu niezbędny jest tlen. Forma, w jakiej tlen jest dostępny, determinuje rodzaj bakterii oraz sposób i szybkość przetwarzania przez nie pokarmu. Wyróżniamy dwa zasadnicze typy bakterii: - tlenowe: aeroby występują w środowisku tlenowym - beztlenowe: anaeoroby - występują w środowisku beztlenowym W przypadku tlenowców przetwarzanie pokarmu przebiega wg. schematu: POKARM + TLEN ----------------> BIOMASA + PROSTE SUBSTANCJE ORGANICZNE Środowisko determinuje źródło z jakiego bakterie pobierają tlen oraz uboczne produkty rozkładu zanieczyszczeń. Tak więc forma i ilość zawartego w ściekach tlenu decyduje o rodzaju bakterii i skuteczności odbywającego się przy ich pomocy procesu rozkładu zanieczyszczeń. W tradycyjnych oczyszczalniach, opartych na sedymentacji i separacji grawitacyjnej, bakterie tlenowe nie mają szans na przeżycie. Można to udowodnić na przykładzie rozkładu oktanu, głównego składnika benzyny. Oktan jest rozkładany przez tlenowce w otoczeniu bogatym w tlen na wodę i dwutlenek węgla wg formuły: 2 C8H8 + 25 O2 -------------------> 16 CO2 + 18 H2O Do biologicznego rozkładu 100 ml oktanu bakterie potrzebują ok. 360 gr. tlenu. Jest to tak duża ilość, że tlen naturalnie związany, znajdujący się w ściekach typowej oczyszczalni o pojemności 10m3 zostaje natychmiast zużyty. Doprowadza to w krótkim czasie do zaniku tlenowców i rozwoju bakterii beztlenowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

  JAKOŚĆ WODY UŻYTKOWEJ

  Wysoka jakość wody użytkowej zagwarantowana jest głównie przez biologiczne procesy rozkładu zanieczyszczeń. Produkty tego rozkładu odkładają się w odstojnikach szlamu, tak że już w ostatnim z nich, z którego woda podawana jest do zbiornika reaktora, zawiesiny występują w minimalnym stopniu. Mimo to w zbiorniku reaktora odbywa się dalszy ciąg procesu oczyszczania. Umieszczona przed wejściem do reaktora specjalna dysza napowietrzająca nasyca wodę pęcherzykami powietrza o średnicy 0,2 - 1 mm, które doprowadzają do zaistnienia procesu flotacji. Większość zawartych w wodzie zanieczyszczeń odkłada się na powierzchni pęcherzyków i unoszona do góry spływa górnym odpływem do osadnika szlamu. Woda użytkowa przed ujściem z reaktora przechodzi przez praktycznie bez serwisowy filtr odśrodkowy (lub siatkowy) wykonany ze stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych. Przepływ wody w zbiorniku jest zorganizowany w ten sposób, że powstaje strefa czystej wody, z której pobierana jest woda użytkowa i poprzez pompę podnoszącą ciśnienie podawana na myjnię.

  Urządzenie Bioclean składa się z :

  • Zbiornika reaktora z filtrem szczelinowym lub siatkowym.
  • Obudowy z orurowaniem z PCW
  • Sterownika elektrycznego do sterowania automatycznego lub ręcznego.
  • Pompy ssącej.
  • Dyszy napowietrzającej.
  • Pompy ciśnieniowej ssącej i podającej na myjnię.
  • Zestawu preparatów biologicznych (na jeden rok pracy)
  • Dane techniczne:

   Wymiary:

   (DxSxW) ca 1800 x 650 x 1800 mm, waga: ca 180 – 240 kg

   Zasilanie:

   OZW5S ca 3 kW
   OZW15S ca 5 kW
   OZW30S ca 6 kW

   Wydajność:

   OZW5S - 3.000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 2.000 L/h bezciśnieniowo
   OZW15S ca 5 kW - 8.000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 7.000 L/h bezciśnieniowo
   OZW30S ca 6 kW - 15.000 l/h pod ciśnieniem 3 bar; 15.000 L/h bezciśnieniowo