Systemy alarmowe - ECO-PLAST

Systemy alarmowe

URZĄDZENIA ALARMOWE DO SEPARATORÓW

Przeznaczenie:

Substancje ropopochodne stanowią duże zagrożenie dla środowiska w szczególności dla wód gruntowych i ściekowych. W celu zoptymalizowania pracy separatorów węglowodorów zaleca się stosowanie urządzeń alarmujących o stanie (grubości) oddzielonej warstwy oleju.

Zasada działania:

Urządzenie alarmowe składa się z jednostki analizującej i sondy pojemnościowej, która służy do kontroli warstwy oddzielonej. Jednostka analizująca za pomocą dwóch wyjść umożliwia wywołanie alarmu optycznego lub akustycznego.